Tag Archives: contoh naskah pidato dalam bahasa jawa kromo

Contoh naskah lomba pidato Bahasa Jawa

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post :   Contoh Pidato 
data post: Perkuliahan.com. edition of : 215/ naskah lomba pidato dalam bahasa jawa

Berikut merupakan contoh naskah lomba pidato bahasa jawa, dalam contoh naskah lomba pidato dengan tema kepahlawanan dalam bahasa jawa ini merupakan naskah pidato yang pernah disampaikan dalam lomba pidato di daerah kebumen.

dalam naskah lomba pidato bahasa jawa ini hanya sebagai materi belajar, untuk kesesuaina dan penyesuaina silahkan diedit sendiri.  Semoga contoh pidato bahasa jawa, dengan materiteks untuk lomba pidato ini bermanfaat.

berikut contoh pidato bahasa jawa:

TEKS PIDATO BAHASA JAWA

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

–          Ingkang kawulo mulyaaken Kepala MTsN ……………

–          Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu dewan juri

–          Mboten supe rencang-rencang peserta lomba pidato basa jawi ingkang kawulo tresnani

 

Monggo, wonten ing wekdal puniko, kita sesarengan sami muji syukur dhumateng ngarsonipun gusti ingkang moho agung Alloh SWT, biqoulina                                        Dene kito tansah pinaringan rahmat, taufik soho hidayahipun, katitik ing wekdal puniko kito saged makempal wonten ing pawiwahan puniko, kanthi mboten wonten aral satunggal punopo.

Shalawat soho salam, konjuk atur dhumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW. Mugi-mugi kito sedoyo pikantuk syafa’atipun mbenjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin.

Para rawuh ingkang kawulo hormati,

Rahmating Alloh SWT awujud kemerdekaan puniko mboten ujug-ujug dhawah saking nglangit, mboten. Kemerdekaan rahmating Alloh SWT, kita upadi kanthi sarana perjuangan. Kanthi kito tebus pengurbanan banda, tenaga lan jiwa. Sapinten pengurbanan ingkang awujud jiwaning para pahlawan kemerdekaan, bebasan tanpa wilangan. Mila, dinten punika kita sami ngawontenaken pengetan dinten kamardhikan, lenging manah amung :

Sepindah : Nelakaken sanget ing syukur kito dhateng Allah SWT ingkang sampun kepareng paring kanugrahan arupi kamardhikan bangsa.

Kalih : Kito kepingin ngenget-enget lelabetanipun para pahlawan ingkang sampun dados tumbaling kamardhikan.

Tigo : Kita lajengaken perjuanganipun para pahlawan, nyampurnakaken hasil perjuangan kanthi ambangun nagari mardhika puniko amrih reja lan makmuripun. Kita kedah rumaos dosa, purun nampi warisan, nanging mboten kuwaris ngopeni lan miyara.

Para sedherek sedoyo :

Mangga ing kalodhangan puniko kita sami ngunjukaken puji syukur dhumateng pangeran sarto ndedonga kagem para pahlawaning bangsa, amrih lelabetanipun katampi lan kapoaringan pinwales deneng Alloh SWT.

Mekaten tanggap wacana kulo ing pengetan tanggap warso dinten proklamasi kamardhikan ingkang kaping 64. cekap semanten atur kawulo sedoyo atur, tindak tanduk sholah bowo ingkang kirang mranani wonten ing penggalih panjenengan kawulo nuwun agungingsih samudra pangaksami, wallohul muwafiqu illa aqwamithoriq

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post :   Contoh Pidato 
data post: Perkuliahan.com. edition of : 215/ naskah lomba pidato dalam bahasa jawa
loading...