Tag Archives: bentuk proses belajar

Macam-Macam Sikap dalam Belajar

under arsip:  Perkulihan.com.

Judul postingan :  Macam-Macam Sikap dalam Belajar

Bidang  postingan  :  MAKALAH PENDIDIKAN, sikap belajar

………………………………………………………………………………………………………………….

Macam-Macam Sikap dalam Belajar

Manusia itu tidak dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap-sikap tersebut di bentuk sepanjang perkembangan. Peranan sikap di dalam kehidupan manusia adalah besar, sebab apabila sudah di bentuk pada diri manusia, maka sikap-sikap itu akan turut menentukan cara-cara bertingkah laku terhadap obyek-obyek sikapnya. Adanya sikap-sikap menyebabkan bertindak secara khas terhadap obyek-obyeknya.

Maka dari itu sikap dibedakan dalam :

a.    Sikap Sosial read more

loading...