Contoh Surat KUASA

Contoh Surat  KUASA UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN
Under arsip:  Perkuliahan.com. 
Post title : Contoh Surat  KUASA UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN
Post  Category   : Contoh SURAT KUASA TERBARU, Contoh SURAT PERJANJIAN Gadai MOBIL, etc. data post: perkuliahan.com edition of : 114
 
Perkuliahan.com, baiklah dalam kesempatan yang ( semoga ) bahagia ini kita masih melanjutkan petualangan belajar dalam forum (kuliah ) bebas ini, mana lagi kalau bukan Perkuliahan.com.  gitu lho..! okle seperti janji saya kemarin dalam forum belajar kita saat ini akan belajar contoh-contoh Surat. walaupun sekarang sudah zamanya SMS, tapi surat menyurat tetep laku lho, ya gak?? gak usah jawab ya..he. oya untuk materi contoh surat-surat ini saya cari dari berbagai sumber, ada dari kamar sebelah juga, tapi insyaAllah udah izin lho. baiklah kita lanjut dengan contoh surat yang selanjutnya yaitu :KUASA UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN, preveus post : Contoh SURAT PERJANJIAN KONTRAK Pengadaan Barang 
KUASA UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN*
Yang bertandatangandibawah ini:
Nama                      :
Tempat/tanggal lahir   :
Pekerjaan                 :
Alamat                     :
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama                      :
Tempat/tanggal lahir   :
Pekerjaan                 :
Alamat                     :
KHUSUS
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak, mengoperkan, atau dengan cara lain memindahtangankan kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas:
–   Sebidang tanah Hak Milik Nomor: _____  Seluas _____ m2 (_____ meter persegi), yang terletak di _____ , Kecamatan _____ , Kelurahan _____ , sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal _____ , dan menurut Sertifikat tanggal _____ terdaftar atas nama _____ . Berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut beserta turutan-turutannya, setempat dikenal Kompleks _____ .
–   sebidang tanah Hak Milik Nomor: _____  Seluas _____ m2 (_____ meter persegi), yang terletak di  _____ , Kecamatan _____ , Kelurahan _____ , sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal _____  dan menurut Sertifikat tanggal _____ , terdaftar atas nama _____ , Yang diperoleh Tuan _____ tersebut di atas, berdasarkan Risalah Lelang Nomor: _____ Tanggal _____  berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut beserta turutan-turutannya, setempat dikenal Kompleks _____ .
Selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan.
Untuk itu menghadap di mana perlu, di antaranya di depan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan instansi lainnya, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat, dan menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan, menerima uang hasil penjualannya, memberikan tanda penerimaan-nya/kuitansinya atas uang hasil penjualan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa ini tidak ada yang dikecualikan.
(kota) (tanggal)
Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa
Under arsip:  Perkuliahan.com. 
Post title : SURAT KUASA UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN
*ref dari kamar sebelah : contohsuratindo.blogspot.com
loading...
..........

One comment on “Contoh Surat KUASA

  1. Pingback: Contoh Surat Undangan Pengajian | Perkuliahan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *