Contoh Soal Ujian Nasional Bahasa Jawa SD / MI

Under arsip: Perkuliahan.com.
Post Category :  CONTOH SOAL UJIAN NASIONAL SD
next post :
data post: Perkuliahan.com. edition of : 171

Perkuliahan.com, kali ini akan memberikan contoh  ujian nasional bahasa jawa untuk SD, tau MI, dalam contoh naskah soal latihan ujian nasionla ini hanya sebagai landasan dan acuan yang tak mengikat.  dan semata-mata apa yang tersaji dalam postingan ini hanya sebagai contoh, sehingga contoh soal ujian bahasa jawa untuk sekolah dasar (SD) ini sangat terbatas, baik isi maupun kualitasnya.

data yang diperoleh ini merupakan data yang saya ambil dari ketika sobat saya, tiada lain supaya lebih bermanfaat sehingga inisiatif posting dalam rangka mewujudkanya.

 

LATIHAN SOAL UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

 

LEMBAR SOAL

Mata PElajaran            : Bahasa Jawa

Sekolah                             : SD / MI

Hari / Tanggal             : Kamis 4 Maret 2012

Dimulai pukul             : 07.30 WIB.

Diakhiri Pukul             : 09.30

 

 1. NYEMAK

Mirengake Cerita

Gatekna cerita kang di waos bapak ibu gurumu !

 

Kelangan Sepatu

Kaya padatan yen rebo sore Gandung, Indri, Tutik, lan Warsono padha latihan karate ing ruang aula sekolahan. Bocah papat kuwi pancen seneng olah raga beladiri, mula ora maido yen awake pada bregas.

Latian diwiti jam jam papat sore. Kabeh wis nganggo seragam karate, sore kuwi bocah-bocah pada paddha semangat anggone latihan. Jurus-jurus sing diwulangake Pak Darjo bisa ditiru kanthi gampang.

Emane sore iku ana kedadean sing rada gawe kisruh. Sepatune Gandung ilang. Biasane bocah-bocah yen latiihan karate sepatu di copot banjur dipanggonake ing papan wadah sepatu.

Dasar Gandung bocahe radha ngambeng, mula mripate wis wiwit mrabak. Kanca-kancane pada usrek melu nggoleki. Nanging meh seprapat jam during bisa ketemu,

Pak Dirjo guru karete uga melu nggoleki. Tutik lan Indri sing kondhang paling sregep ora keri. Kalebu Warsono sing tukang cengengesan uga kethok melu bingung.

“Mas Gandung, mau sepatumu kok selehake ngendi coba dieling-eling!” aloke pak Dirjo.

“Nggih wonten mriki pak, panggenane wadhah sepatu,” wangsulane Gandung.

Nalika kabeh isih padha bingung nggoleki sepatune Gandung. Dumadakan Gandung mbengok seru banget.

“Pak niki sepatune kula!”

Kabeh padha kaget campur anyel ngawasaken Gandung kaya lagi mbukak tas. Jebule sepatune Gandung ana njero tas. Kabeh-kabeh padha nyalahake Gendung sing lalenan.

Wangsulana kanthi patitis !

Sawise ngrungokake cerita ing ndhuwur, coba wangsulana pitakon ing ngisor iki !

 1. Sapa wae peraga/tokoh carita ing ndhuwur mau
 2. Tulisen ngendidakane Pak Dirjo naliko takon sepaute Gandung !
 3. Kepriye watake tokoh-tokoh carita ing ndhuwur ?
 4. Apa tema carita mau ?
 5. Kepriye bisane ketemu sepatune Gendung.

 

 1. NULIS

Aksara jawa ing ngisor iki tulisen latine !

 1. tebu [wolu a= k[bh
 2. [moonh du[w klu= gel=
 3. bu[d da/ seg pun/
 4. [kom/ [f[r= se[kolh
 5. g[r= gdh sek/ bku=
 1. MACA

Wacanen geguritan ing ngisor iki kanthi intonasi lan lafal sing trep !

 

PUSPA SAKING KENG PUTRA

HARUM SUNYA ISWARA

 

Ibu….

Kula putra panjenengan

Marak sowan Ibu….

Wonten ing dinten punika

Dinten tanggap warsa panjenengan

 

Ibu….

Kula dereng saged bekti

Naming satunggal puspa

Saking keng putraa

Mugi saged nggregani

Manah panjenengan

 

Ibu…..

Sampun sekawan dasa tahun

Ytuswanipun Ibu

Kula keng putra

Naming saged ndonga

Mugi Ibu panjang yuswa

 

 1. WICARA

Naggapi Isi gambar

Wanehana sran utawa komentar ing gambar ngisor iki !

 

 

KUNCI JAWABAN

 

 1. NYEMAK
  1. Gendung, Indri, Tutik, Warsono lan Pak Dirjo
  2. “Mas Gandung, mau sepatumu kok selehake ngendi coba dieling-eling!”
  3. Watake Gandung yaiku rada gembeng

Indri lan Tutik watake paling sregep

Warsono senenge cengengesan

 1. Sepatune Gandung ilang
 2. Gandung mbukak tase, jebbul sepatune ana njero tas

 

 1. NULIS
  1. Tebu wolu abang kabeh
  2. Mona duwe kalung gelang
  3. Budhe Dhahar sega punar
  4. Komar dereng sekolah
  5. Gareng gadhah sekar bakung

 

Under arsip: Perkuliahan.com.
Post Category :  CONTOH SOAL UJIAN NASIONAL SD

..........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *